Aktualności

Raport bieżący nr 14/2019

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.

Raport bieżący nr 13/2019

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.

zobacz wszystkie »