Projekty uchwał ZWZ – 2021

Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A. – 15 czerwca 2021 (po zmianach w dniu 25 maja 2021):

Zgłoszone przez Akcjonariusza w dniu 25.05.2021r. żądanie wprowadzenia zmiany do porządku obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. poprzez umieszczenie dodatkowego punktu porządku obrad wraz z projektem uchwały do proponowanego nowego punktu porządku obrad i uzasadnieniem:

ARCHIWALNE:

Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A. – 15 czerwca 2021r. (zgłoszone przez Spółkę Polwax S.A. w dniu 18 maja 2021r.)