Projekty uchwał – 2018

Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A. – 6 czerwca 2018r.

Dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 18 maja 2018 roku przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU SA”)  kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. do istniejącego projektu uchwały nr 20 ZWZ w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej”  porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku):

Projekt uchwały ZWZ 6-06-2018 r. w związku ze zgłoszonym kandydatem do RN przez TFI PZU S.A.  

Załacznik zawierający zgłoszenie z TFI PZU S.A. kandydata do RN oraz jego życiorys, zgodę na kandydowanie i Oświadczenia kandydata

———-

Dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 maja 2018 roku przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w ramach pktu 13  „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej”  porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane od akcjonariusza zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami.