Raport EBI nr 1/2020

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.