Raport EBI nr 1/2019

Informacja o niestosowaniu niektórych  zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.