Władze spółki

Zarząd
Michał Mróz Prezes Zarządu
Robert Ruwiński Członek Zarządu

Michał Mróz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizacja: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (rok ukończenia 1997). W 2001 roku ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada certyfikat Dyrektora finansowego uzyskany w 2011 roku w Fundacji Rozwoju Rachunkowości oraz świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia podmiotów zajmujących się prowadzeniem biura rachunkowego wydane przez Ministerstwo Finansów w 2002 roku.

Karierę zawodową rozpoczął jako Menadżer ds. Finansowych i Administracyjnych w spółce SFA Polska Sp. z o.o., z którą był związany od 1998 do 2001 roku. W latach 2001 – 2004 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania i Logistyki w firmie Castorama Polska Sp. z o.o., a następnie od 2004 do 2005 roku pracował jako Główny Specjalista w spółce King Service Group Sp. z o.o. W okresie od 2005 do 2011 roku zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w firmie Sewera Polska Chemia. W kolejnych latach 2011 – 2013 był związany z firmą Lentex S.A., z którą rozpoczął współpracę na stanowisku Kierownika Działu Controllingu (2011 rok), a następnie objął stanowisko Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu (2011 – 2013 rok). W okresie 2013 – 2014 roku pracował w firmie Farmacol S.A., na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, a następnie w 2014 roku pracował jako Interim Manager (konsultant zewnętrzny) w firmie Allianz Poland Group. Od 2014 do 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w spółce Gamrat S.A. Od 2019 do września 2023 roku pracował w firmie Regamet Sp. z o.o. Sp. k. jako Dyrektor Generalny. Od 25 września 2023 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Polwax S.A.

W latach 2012 – 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Novita S.A., następnie w latach 2016 – 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie Baltic Wood S.A. W kolejnych latach pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w firmie PIK S.A. (2017 – 2019), Kancelarii WEC (2020 – 2021) oraz spółce Prymus S.A. (2021 – 2022).

Robert Ruwiński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Rachunkowość (rok ukończenia 1996). W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej w zakresie Systemów Informacyjnych Zarządzania i kierunku Informatyka. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 14207/99 potwierdzające kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończył kursy dla dyrektorów finansowych, studium controlingu, finanse firmy, kurs zaawansowany Głównego Księgowego, a także inne kursy związane z controllingiem, rachunkowością zarządczą i księgowością.

Karierę zawodową rozpoczął jako Starszy referent w Urzędzie Skarbowym w Jaśle (1997 rok). Następnie związał się z firmą Gamrat S.A. zajmując kolejno stanowiska: Samodzielnego Księgowego (lata 1997 – 1999), Specjalisty ds. ekonomicznych (1999 rok), Controllera, Specjalisty controllera (lata 1999 – 2005) oraz Kierownika Działu Controllingu w latach 2005 – 2010. Od 2010 – 2017 zajmował stanowisko Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych, pełniąc jednocześnie do 2011 roku funkcję Prokurenta, a następnie do 2017 roku funkcję Członka Zarządu. W latach 2018 – 2023 pracował w firmie „Gamrat WPC” Sp. z o.o. jako Dyrektor Generalny – Prezes Zarządu.

W latach 2012 – 2014 zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy Plast-Box S.A. ze Słupska, w latach 2013 – 2015 był Członkiem Rady Dyrektorów spółki Devorex EAD z siedzibą w Bułgarii, a następnie w latach 2015 – 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w firmie Baltic Wood S.A.

Rada nadzorcza
Wojciech Hoffmann Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Wojciechowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Adam Łanoszka Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Wydmański Członek Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Romańskiej. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży oraz komunikacji.

Wojciech Hoffmann od 2011 do grudnia 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, od grudnia 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Inwestycji Strategicznych w „Lentex” S.A.

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał w firmie Intermarche, w której w latach 1995 – 1999 realizował swoją ścieżkę kariery od tłumacza do Dyrektora Handlowego. Następnie w latach 1999 – 2005 pracował w spółce Castorama Polska, w której zajmował stanowiska: Dyrektora Hipermarketu, Dyrektora Regionalnego, Szefa Projektu Brico-Depot oraz pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów. W latach 2005 – 2009 związał się z firmą Epicentr w Kijowie, w której pracował na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Handlu i Funkcjonowania Sieci oraz jako Członek Rady Dyrektorów.

W latach 2009 – 2017 prowadził własną firmę pod nazwą Consulting WH Wojciech Hoffmann realizując usługi doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach doskonalenia konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.

Posiada duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w Radach Nadzorczych, m.in. w spółce „Baltic Wood” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz spółce Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gamrat S.A. ( wcześniej członkiem Rady Nadzorczej od października 2021r).

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Wojciech Hoffmann spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Anna Wojciechowska ukończyła specjalność Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (rok ukończenia 2008).

Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz zarządzania. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Od stycznia 2022 roku pełni Funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Spółce Lentex S.A.

W spółce Lentex była zatrudniona od grudnia 2017 roku na stanowisku Zastępcy Głównej Księgowej, a od kwietnia 2018 roku na stanowisku Głównej Księgowej.

W latach 2008 – 2017 pracowała w spółce BDO Sp. z o.o., zajmując kolejno stanowiska od Asystenta do Senior Managera.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pani Anna Wojciechowska spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Adam Łanoszka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość (rok ukończenia 1999). Ukończył także na tej samej uczelni w 2004 roku studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy w ASO (nr 93/2011) wydany w 2011 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Certyfikat Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004) uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adam Łanoszka rozpoczął swoją karierę w segmencie finansowym w Telekomunikacji Polska S.A., w której przez 10 lat był zatrudniony na samodzielnym stanowisku głównego planisty finansowego, będąc odpowiedzialny za płynność finansową spółki. Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z instytucjami rynku finansowego: w latach 2010 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Domu Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., pełnił również w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finanse Sp. z o.o. oraz w tym samym okresie czasu funkcję Prezesa Zarządu Venturion Investment Fund S.A. W latach 2008 – 2010 doradzał Zarządowi InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Od marca 2022 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Prymus S.A.

Adam Łanoszka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Invest Consulting S.A a także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. od 2013 roku do lutego 2022. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Mr Hamburger S.A. (od 2014 roku), Gamrat S.A. (od 2018 roku) i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z rynkiem kapitałowych.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Adam Łanoszka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Krzysztof Wydmański zdobywał wykształcenie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (1996).

Krzysztof Wydmański od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Firmie Handlowo – Usługowej Leszek Sobik – Grupa Unia Handlowa. Od 2018 pracuje w Fabryce Pił i Narzędzi WAPIENICA najpierw jako Członek Zarządu o od 2023 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Od początku swojej kariery zawodowej i przez kolejne lata związany był z handlem – w latach 1994 – 1995 pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie Kongres S.C. (dealer Pepsico), w latach 1996 – 1997 w Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o., a następnie jako Area Sales Manager od 1997 do 1999 roku. W okresie od 1999 do 2003 roku zajmował stanowisko District Managera w Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Książęce. Od 2003 do 2004 roku pracował w firmie Brauunion Polska Sp. z o.o. jako Sales Manager oraz Depo Manager, a w latach 2004 – 2005 jako Krajowy Kierownik Sprzedaży (Ukraina) w firmie Reporter Sp. z o.o. W kolejnych latach związał swoją karierę zawodową z firmą MPT Łakoć, w której w latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego, a następnie w latach 2008 – 2014 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie MPT Łakoć Grupa MPT Sp. z o.o.

Od 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w firmie „Lentex S.A.” z siedzibą w Lublińcu, która jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Krzysztof Wydmański nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu zgodnie z kryteriami określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka.

Michał Wnorowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Menedżerski-Zarządzanie i Marketing oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi (2005 – 2011).

Karierę zawodową zdobywał m.in.: (i) w PZU S.A. – Biuro Inwestycji Finansowych jako analityk rynku papierów dłużnych, (ii) w Fidea Management Sp. z o.o. – firma zarządzająca NFI Foksal S.A. jako analityk finansowy w pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, (iii) w PZU S.A. – Biuro Inwestycji Finansowych jako Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji.

Michał Wnorowski jest ekspertem w dziedzinie corporate governance. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest Członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Obecnie jest niezależnym członkiem rad nadzorczych oraz członkiem komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce, Pan Michał Wnorowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3 zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu, pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, jak również wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka.