Dane finansowe

dane w tys. zł

   1Q 2017

         2016   1Q 2016     2015     2014
Przychody ze sprzedaży    58 127   294 609   53 986   280 675   258 175
Zysk netto na sprzedaży 4 524 25 939 4 487 29 357 26 438
EBITDA 5 846 31 001 5 617 34 249 30 765
EBIT 4 667 26 389 4 452 29 997 27 686
Zysk przed opodatkowaniem 4 249 25 904 4 268 29 552 27 786
Zysk netto 3 415 20 875 3 426 23 849 22 409

 

dane w tys. zł              1Q 2017           2016    1Q 2016        2015         2014
Aktywa razem                    116 767 139 984 119 319 135 561 124 009
Aktywa trwałe 47 243 47 015 44 460 45 056 34 525
Kapitał własny 90 545 87 130 80 428 77 003 65 438