Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego:

Stosowanych do 31.12.2015r. (zgodnie z obowiązującymi w tym okresie Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych) oraz zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązującym od roku 2016